Phiếu bài tập tuần 24 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 24 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 24. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng của nó:

2. Chọn câu trả lời đúng:

Một hình chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng m. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

A. m B. $\frac{16}{10}$m

C. m D. $\frac{17}{5}$m

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

A.

B.

C.

D.

4. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng của nó:

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình bình hành có cạnh dài là 2m, cạnh ngắn ngắn hơn cạnh dài m. Nửa chu vi của hình bình hành đó là:

A. m B. $\frac{4}{3}$m

C. m D. $\frac{11}{3}$m

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Tính:

a.

= ......................................

= ......................................

b.

= .....................................

= .....................................

2. Một đội công nhân sửa đường. Trong tuần sửa được quãng đường, tuần thứ hai sửa được $\frac{3}{7}$ quãng đường. Hỏi sau hai tuần đội công nhân sửa được mấy phần quãng đường đó?

Bài giải:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

3. Tính và rút gọn:

a.

.....................

.....................

.....................

b.

.....................

.....................

.....................

c.

.....................

.....................

.....................

4. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài $\frac{1}{4}$m. Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Bài giải:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 87 lượt xem