Phiếu bài tập tuần 20 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 20 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 20. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Nối mỗi hình với phân số chỉ phần tô đậm của hình đó

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

A. Phân số có tử số là 2, mẫu số là 3

B. Phân số có tử số là 5, mẫu số là 3

C. Phân số đọc là bảy phần năm

D. Phân số đọc là ba phần tám

3. Nối mỗi phép chia với thương của nó viết dưới dạng phân số:

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phân số: ; $\frac{24}{32}$; $\frac{32}{36}$; $\frac{9}{36}$ phân số bằng phân số $\frac{3}{4}$ là:

A. B. $\frac{24}{32}$

C. D. $\frac{9}{36}$

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Hãy đọc và viết các số đo đại lượng sau:

yến; $\frac{3}{5}$dm; $\frac{11}{12}$ giờ; $\frac{3}{4}$ thế kỉ; $\frac{7}{10}$km

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

8 : 9; 17 : 25; 115 : 327; 73 : 100

............................................................................

...........................................................................

3. Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu số là 5

.............................................................................

4. Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với 5 ta được phân số . Hỏi phân số đó là bao nhiêu?

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem