Phiếu bài tập tuần 33 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 33 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 33. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Nối các phép tính có cùng kết quả với nhau:

Phiếu bài tập tuần 33 toán 4 tập hai (Đề A)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Phiếu bài tập tuần 33 toán 4 tập hai (Đề A)

3. Chọn câu trả lời đúng

Một hình chữ nhật có diện tích , chiều rộng là $\frac{3}{4}m$. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

A. B. $\frac{27}{20}m$

C. D. $\frac{109}{30}m$

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

5 yến = ......... kg 30kg = ...... yến

5 tạ = .......... yến 600 yến = ..... tạ

5 tấn = ....... kg 5 tấn = ........ tạ

400kg = ...... tạ 7000kg = ...... tấn

5 tấn = ........yến

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một kiện hàng cân nặng 50kg. Một xe tải xếp được 120 kiện hàng. Hỏi số hàng trên xe đó nặng bao nhiêu tạ?

Đáp số đúng là:

A. 6 tạ B. 60 tạ C. 600 tạ D. 50 tạ

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Một hình chữ nhật có chiều dài , chiều rộng ngắn hơn chiều dài $\frac{1}{5}m$. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

2. Tính:

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

3. Một xe tải bé chở được 16 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg. Một xe tải lớn chở dudocj 90 bao gạo, mỗi bao nặng 70kg. Hỏi xe tải lớn chở được nhiều hơn xe tải bé bao nhiêu tạ gạo?

Bài giải:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem