Phiếu bài tập tuần 15 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 15 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 15. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 665 : 19 = 35 ☐

b) 2444 : 47 = 53 ☐

c) 1668 : 45 = 37 (dư 3) ☐

d) 1499 : 65 = 23 ☐

2. Chọn câu trả lời đúng:

Xe ô tô con chạy được quãng đường 12km thì hết 1l xăng. Nếu phải chạy hết quãng đường dài 180km thì hết bao nhiêu lít xăng?

A. 30l B. 14l

C. 15l D. 16l

3. Nối phép tính với kết quả đúng:

Phiếu bài tập tuần 15 toán 4 tập một (Đề A)

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một cửa hàng trong một tháng đã bán hết 17400 bút bi. Hỏi trong tháng đó cửa hàng đã bán được bao nhiêu tá bút bi? (mỗi tá gồm 12 cái)

A. 1350 tá B. 1400 tá

C. 1450 tá D. 1440 tá

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Mỗi bao xi-măng chứa 50kg xi-măng. Một ca sản xuất của nhà máy xi-măng làm được 69 tấn xi-măng thì đóng vào được bao nhiêu bao xi-măng?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Đặt tính rồi tính:

a) 67855 : 45

b) 12675 : 25

c) 23052 : 63

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Bác Vinh mua 1425 viên gạch bóng để lát nền nhà. Bác dự tính sẽ thừa ra 125 viên đủ để lát 5 khu vệ sinh. Hỏi diện tích nền nhà cần lát gạch bông của bác Vinh là bao nhiêu mét vuông?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Tính giá trị của biểu thức:

a) 19832 : 37 + 19464

b) 325512 : 33 - 7856

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 110 lượt xem