Phiếu bài tập ôn tập học kì 1 toán 4 tập một (Đề B1)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập ôn tập học kì 1 toán 4 tập một (Đề B1). Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B1

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số liền trước số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là:

A. 99998 B. 98765

C. 9998 D. 98764

2. Chọn câu trả lời đúng:

Trong các số 127; 144; 253; 190 số thuộc dãy 3; 6; 9; 12; 15;... là:

A. 144 B. 127

C. 190 D. 253

3. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

CâuĐúngSai
a) Tổng của số bé nhất có 5 chữ số khác nhau và lớn nhất của 5 chữ số khác nhau là 109999
b) Hiệu của số tròn chục lớn nhất có 5 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số là 89990

c) Tích của số lẻ bé nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là 113322

d) Thương của số lớn nhất có 4 chữ số và 101 là 99

4. Chọn câu trả lời đúng:

Khi nhân một số với 45, bạn Hà đã viết nhầm thành 54 nên được kết quả lớn hơn tích đúng 108 đơn vị. Tích đúng của phép nhân đó là:

A. 648 B. 684

C. 540 D. 530

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hình bên có tất cả:

A. 7 góc vuông, 2 góc nhọn, 2 góc tù ☐

B. 8 góc vuông, 2 góc nhọn, 2 góc tù ☐

C. 9 góc vuông, 2 góc nhọn, 2 góc tù ☐

D. 10 góc vuông, 2 góc nhọn, 2 góc tù ☐

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Người ta đánh số trang một quyển truyện bằng dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1. Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu lượt chữ số để đánh số trang quyển truyện đó?

Biết rằng quyển truyện dài 256 trang.

Bài giải:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2. Cho hình vuông ABCD được chia thành 9 hình vuông nhỏ hơn bằng nhau như hình vẽ. Chu vi của hình vuông ABCD là 240cm. Hãy tính chu vi của mỗi hình vuông nhỏ.

Phiếu bài tập ôn tập học kì 1 toán 4 tập một (Đề B1)

Bài giải:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3. Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2; 5 và 9 và số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2; 5; 9 là bao nhiêu?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 57 lượt xem