Phiếu bài tập tuần 19 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 19 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 19. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

ĐọcViết
Sáu trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông
Chín nghìn không trăm linh ba ki-lô-mét vuông
706
100 000

2. Chọn câu trả lời đúng

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 4km, chiều rộng 3km. Diện tích khu đất đó là:

A. 7 B. 12

C. 120 D. 70

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 = ..... $dm^{2}$1 = ....$m^{2}$15 = ....$m^{2}$
630 = .....$cm^{2}$50 000 000 = ....$km^{2}$7 = ....$m^{2}$

4. Điền dấu < = > thích hợp vào ô trống:

7 60000

150 000 150

2 200000

11 11 000 000

500 000 5

1 200 000 1

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các hình trên, hình bình hành là:

A. Hình M B. Hình P

C. Hình Q D. Cả 4 hình

6. Viết số thích hợp vào ô trống:

Độ dài đáy19cm25dm105m315m
Chiều cao9cm17dm39m125m
Diện tích hình bình hành

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Một đoạn đường cao tốc dài 18km, mặt đường láng nhựa rộng 28m. Hỏi diện tích mặt đường láng nhựa của đoạn đường trên rộng bao nhiêu mét vuông?

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5km, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật đó.

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

3. Một tấm bìa hình chữ nhật có cạnh đáy 15dm, chiều cao tương ứng dài bằng cạnh đáy. Hỏi diện tích tấm bìa đó rộng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 57 lượt xem