Phiếu bài tập tuần 27 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 27 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 27. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Rút gọn phân số ta được phân số:

A. B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{53}{35}$ D. $\frac{35}{53}$

2. Chọn đáp số đúng:

Giá trị của biểu thức là:

A. 1 B. C. $\frac{3}{11}$ D. $\frac{11}{3}$

3. Điền dấu x vào ô trống đặt cạnh đáp số đúng:

Một mặt bàn hình chữ nhật có diện tích là . Chiều rộng đo được $\frac{3}{5}$m. Chu vi của mặt bàn hình chữ nhật đó là:

A. m B. m

C. m D. m

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau

B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau

C. Hình thoi có 4 góc vuông

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một tấm bìa hình thoi có độ dài đường chéo dài là m và dài hơn đường chéo ngắn là $\frac{1}{5}$m. Tính diện tích tấm bìa hình thoi đó?

Đáp số đúng là:

A. B. $\frac{9}{50}m^{2}$ C. $\frac{63}{200}m^{2}$ D. $\frac{9}{100}m^{2}$

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Hãy rút gọn các phân số:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

2. Quốc lộ 1A từ Hà Nội qua thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài 150km. Biết đoạn đường từ thành phố Ninh Bình tới thành phố thanh hóa bằng đoạn đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Tính đoạn đường từ Hà Nội đến thành phố Ninh Bình.

Bài giải:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

3. Một vườn hoa hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 17m. Tính diện tích vườn hoa hình thoi đó. Biết rằng đường chéo ngắn 3m.

Bài giải:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem