Đáp án phiếu bài tập tuần 27 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Rút gọn phân số ta được phân số:

Đáp án đúng: C.

2. Giá trị của biểu thức là:

Đáp án đúng: B.

3. Một mặt bàn hình chữ nhật có diện tích là . Chiều rộng đo được $\frac{3}{5}$m. Chu vi của mặt bàn hình chữ nhật đó là:

Đáp số đúng: C. m

4.

A. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau (Đ)

B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau (S)

C. Hình thoi có 4 góc vuông (S)

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau (Đ)

5. Một tấm bìa hình thoi có độ dài đường chéo dài là m và dài hơn đường chéo ngắn là $\frac{1}{5}$m. Tính diện tích tấm bìa hình thoi đó?

Đáp số đúng: C.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

2. Bài giải:

Đoạn đường Ninh Bình - Thanh Hóa dài là:

150 x = 60 (km)

Đoạn đường Hà Nội - Ninh Bình dài là:

150 - 60 = 90 (km)

Đáp số: 90 km

3. Bài giải:

Độ dài đường chéo dài của hình thoi đó là:

(17 + 3) : 2 = 10 (m)

Độ dài đường chéo ngắn của hình thoi đó là:

17 - 10 = 7 (m)

Diện tích hình thoi đó là:

10 x 7 : 2 = 35 ()

Đáp số: 35

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021