Phiếu bài tập tuần 11 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 11 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 11. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

50kg = ... yến 700kg = ... tạ 8000kg = ... tấn

60 yến = ... tạ 1400 tạ = ... tấn 7000g = ... kg

2. Nối phép tính với kết qủa đúng:

Phiếu bài tập tuần 11 toán 4 tập một (Đề A)

3. Viết tiếp vào ô trống thích hợp:

ĐọcViết
Hai trăm linh năm đề-xi-mét vuông
417
105
Bốn nghìn một trăm bốn mươi lăm mét vuông

4. Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ chấm:

1 .... 10 $cm^{2}$ 400 ... 4 $m^{2}$ 6500 $cm^{2}$ ... 6 $m^{2}$

10 ... 1000 $cm^{2}$ 35 ... 350 $cm^{2}$ 750 ... 8 $m^{2}$

1500 ... 15 $m^{2}$ 450000 $cm^{2}$ ... 45 $m^{2}$ 120 $cm^{2}$ ... 12

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Tính nhẩm:

a) 27 x 10 = ............... 27 x 100 = ............... 27 x 1000 = ...............

40 x 10 = ............... 125 x 100 = ............... 250 x 1000 = ...............

b) 7000 : 10 = ............... 7000 : 100 = ............... 7000 : 1000 = ...............

1670 : 10 = ............... 15300 : 100 = ............... 2008000 : 1000 = ...............

2. Tính nhanh:

a) 85 x 100 : 10 b) 5150 x 1000 : 100

.......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

.......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

c) 24 x 5 x 2 d) 5 x 4 x 2 x 25

.......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

.......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

3. Đọc:

15 : ......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

1051 : ......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

575 000 : ......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

4. Để lát nền một phòng họp người ta dùng hết 500 viên gách lát nền hình vuông có cạnh 4dm. Hỏi diện tích phòng họp đó rộng bao nhiêu mét vuông? (Biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Bài giải

......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

......................... ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem