Phiếu bài tập tuần 17 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 17 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 17. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Chọn câu trả lời đúng:

Một thửa đất hình chữ nhật có diện tích 8625 , chiều dài 115m. Chu vi của thửa đất hình chữ nhật là:

A. 190m B. 380m

C. 200m D. 400m

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Phiếu bài tập tuần 17 toán 4 tập một (Đề A)

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phiếu bài tập tuần 17 toán 4 tập một (Đề A)

Trong các hình chữ nhật và hình vuông vẽ trên, hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình A B. Hình D

C. Hình B D. Hình C

4. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

CâuĐúngSai
a) Tổng của 25750 và 19075 là 34725

b) Hiệu của 93752 và 91744 là 2008

c) Tích của 4700 và 1000 là 470000
d) Thương của 50625 và 225 là 225

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Đặt tính rồi tính:

a) 47530 : 214 b) 89350 : 431 c) 72911 : 317

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Một đội sản xuất của Nông trường Đồng Giao nhập về 576 bao ngô giống. Mỗi bao có 30kg ngô. Người ta chia đều cho 384 gia đình để trồng ngô vào vụ tới. Hỏi mỗi gia đình nhận được bao nhiêu ki-lô-gam ngô giống?

Bài giải:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3. Trại chăn nuôi Thái Bình có tất cả 1925 con gà và vịt. Trong đó số gà nhiều hơn số vịt là 253 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

Bài giải:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

4. Tìm biết: x 125 = 656260 : 25

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 37 lượt xem