Phiếu bài tập tuần 13 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 13 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 13. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 25 x 11 = 275 ☐ b) 37 x 11 = 307 ☐

c) 56 x 11 = 516 ☐ d) 73 x 11 = 803 ☐

2. Chọn câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình vuông có cạnh dài 215m. Diện tích của mảnh đất đó là:

A. 45125 B. 45225

C. 46225 D. 46235

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phiếu bài tập tuần 13 toán 4 tập một (Đề A)

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1) 10kg = ... yến 10 yến = ... tạ 10 tạ = ... tấn

30kg = ... yến 400 kg = ... tạ 4000kg = ... tấn

b) 100 = .... $dm^{2}$ 1 $m^{2}$ = ... $dm^{2}$ 300 $dm^{2}$ = ... $m^{2}$

2500 = ... $dm^{2}$ 15 $m^{2}$ = ... $dm^{2}$ 7500 $dm^{2}$ = ... $m^{2}$

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình chữ nhật có chiều dài 327cm, chiều rộng bằng chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 35543 B. 35643

C. 34643 D. 6213

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Khu vườn phía trước nhà bác Thành trồng 15 hàng nhãn, mỗi hàng có 11 cây. Khu vườn phía sau nhà bác Thành trồng 19 hàng nhãn mỗi hàng cũng có 11 cây. Hỏi vườn nhà bác Thành trồng được tất cả bao nhiêu cây nhãn? (Giải bằng 2 cách)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Đặt tính rồi tính:

a) 347 x 321 b) 359 x 454 c) 436 x 205

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 47 x 298 + 53 x 298 b) 426 x 617 + 617 x 574

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem