Đáp án phiếu bài tập tuần 33 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Rút gọn phân số ta được phân số tối giản sau:

Đáp án đúng: C.

2.

Đáp án đúng: B.

3. Lúc đầu mỗi bạn có số viên bi:

Đáp án đúng: A. 27 viên bi và 30 viên bi

4.

a. 2 tấn 4 tạ = ............

Đáp án đúng: B. 2400 yến

b. 1 giờ 30 phút = ............

Đáp án đúng: D. giờ

5. Bạn chiến thắng cuộc thi là:

Đáp án đúng: B. Nam

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Lần thứ ba quầy hàng chỉ bán số gạo còn lại sau khi bán lần hai thì còn:

1 - = $\frac{2}{3}$ (số gạo còn lại sau khi bán lần hai)

Vậy số gạo còn lại sau khi bán lần hai là:

8 : = 12 (kg)

Nếu lần thứ hai quầy hàng chỉ bán số gạo còn lại sau khi bán lần thứ nhất thì còn:

1 - = $\frac{2}{3}$ (số gạo còn lại sau khi bán lần thứ nhất)

Số gạo còn lại sau khi bán lần thứ nhất là:

(12 + 8) : = 30 (kg)

Nếu lần thứ nhất quầy hàng chỉ bán số gạo của quầy hàng thì còn:

1 - = $\frac{2}{3}$ (số gạo)

Trước khi bán, quầy hàng có tổng số gạo là:

(30 + 8) : = 57 (kg)

Đáp số: 57kg

2. Bài giải:

- Lần thứ nhất: Ta để quả cân lên đĩa cân, đổ gạo từ từ vào đĩa cân còn lại đến khi cân thăng bằng thì dừng lại. Ta có 1 kg gạo.

- Lần cân thứ hai: Ta để quả cân sang đĩa cân sang đĩa cân đã có 1kg gạo, từ từ đổ gạo vào đĩa cân còn lại đến khi cân thăng bằng thì dừng lại. Như vậy ta đã có 1 đĩa 2kg gạo và 1 đĩa có 1kg gạo (đĩa có quả cân), tổng số 2 lần cân được: 2 + 1 = 3 (kg)

Vậy chỉ cần 2 lần cân ta lấy được 3kg gạo.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021