Đáp án phiếu bài tập ôn tập học kì 1 đề A1 toán 4 tập một

  • 2 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A1

PHẦN 1

1.

Số457 8008 705 6435 846 200
Giá trị chữ số 550 00050005 000 000
Giá trị chữ số 88008 000 000800 000

2.

2 = 200 $cm^{2}$25 - 2500 $cm^{2}$250 = 25000 $cm^{2}$
400 = 4 $dm^{2}$4500 = 45 $dm^{2}$9000 = 90 $dm^{2}$
100 = 1 5000 = 45 9900 = 99 $m^{2}$
1 5 $dm^{2}$ = 105 $cm^{2}$15 25 $cm^{2}$ = 1525 $cm^{2}$2 = 20000 $cm^{2}$

3.

A. Đ B. S

C. Đ D. Đ

4.

A -> (3) B -> (4)

C -> (1) D -> (2)

PHẦN 2

1. Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

  • 111 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021