Phiếu bài tập tuần 34 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 34 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 34. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = ........ phút

1 phút = ....... giây

1 ngày = ...... giờ

ngày = ..... giờ

180 phút = ......giờ

120 giây = ....... phút

72 giờ = ........ ngày

1 năm = ......... tháng

10 thế kỉ = ....... năm

2. Chọn câu trả lời sai:

a.

A. B. $150600cm^{2}$

C. D. $15m^{2}6dcm^{2}$

b.

A. B. $1207dm^{2}5cm^{2}$

C. D. $1275cm^{2}$

3. Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình chữ nhật có chiều rộng 4cm. Hãy tính chiều dài của hình chữ nhật đó, biết rằng diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích của hình vuông có cạnh 8cm.

Đáp số đúng là:

A. 12cm B. 16cm C. 32cm D. 24cm

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Ba bạn Đoàn, Kết, Thành góp được tất cả 174000 đồng, sau đó có thêm bạn Công góp vào 56000 đồng nữa để ủng hộ đội bóng của lớp. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Đáp số đúng là:

A. 56000 đồng B. 57000 đồng

C. 58000 đồng D. 57500 đồng

5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai sốHiệu hai sốSố lớnSố bé
43749
1968172
2008208

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 75m, chiều rộng 40m. Người ta cấy lúa, cứ thu hoạch được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

2. Ngăn thứ nhất có 108 quyển sách. Ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất 16 quyển nhưng lại nhiều hơn ngăn thứ ba 10 quyển. Hỏi trung bình mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

3. Tổng độ dài của hai cuộn vải xanh và đỏ là 217m. Độ dài cuộn vải xanh ngắn hơn độ dài cuộn vải đỏ là 49m. Tính độ dài của mỗi cuộn vải?

Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem