Cách giải bài toán dạng: Tìm phân số của một số Toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

Dạng toán tìm phân số của một số là dạng bài thường gặp trong các bài thi cuối kì Toán lớp 4. Việc giải bài toán này khá dễ dàng, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số

  • Bước 1: Nhân số đó với phân số
  • Bước 2: Viết số đó dưới dạng phân số có mẫu số là 1
  • Bước 3: Thực hiện phép nhân hai phân số
  • Bước 4: Kết luận đáp số

Ví dụ: Lớp 4A có 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải:

Lớp 4A có số học sinh nữ là:

18 x = 26 (học sinh)

Lớp 4A có tất cả số học sinh là:

18 + 26 = 44 (học sinh)

Đáp số: 44 học sinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, $\frac{3}{4}$ số học sinh còn lại đạt danh hiệu học sinh khá. Tính số học sinh đạt danh hiệu học sinh trung bình.

Bài 2: Một cửa hàng nhập về 2 tấn gạo, cửa hàng đã bán được số gạo đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, rộng 18m. Người ta sử dụng diện tích để đào ao, phần đất còn lại để làm vườn. Tính diện tích phần đất để làm vườn?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trong đợt kiểm tra học kì vừa qua ở khối 4 cô giáo nhận thấy: số học sinh đạt điểm giỏi, $\frac{1}{3}$ số học sinh đạt điểm khá, $\frac{1}{10}$ số học sinh đạt điểm trung bình, còn lai là số học sinh đạt điểm yếu. Tính số học sinh đạt điểm yếu biết số học sinh giỏi là 45 em.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Hai bể chứa 4500 lít nước. Người ta tháo bể thứ nhất bể. Tháo bể thứ hai là $\frac{1}{4}$ bể thì số nước còn lại ở hai bể bằng nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021