Thực hiện phép so sánh với các đơn vị khối lượng sau

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Điền dấu ">"; "<" hoặc "= " vào chỗ chấm cho thích hợp

a) 4 tạ 20 kg ... 4 tạ 36 kg

b) 4 phút 12 giây ... 120 giây

c) 34 tấn + 12 tấn ... 80 tấn - 15 tấn

Bài làm:

Câu 2: Điền dấu ">"; "<" hoặc "= " vào chỗ chấm cho thích hợp

a) 4 tạ 20 kg < 4 tạ 36 kg

b) 4 phút 12 giây > 120 giây

c) 34 tấn + 12 tấn < 80 tấn - 15 tấn

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021