Cách giải bài dạng: Bài toán vê tính tuổi Toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

Để giải các bài toán về tính tuổi phải làm như thế nào? Dưới đây KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Để giải các bài toán dạng này ta áp dụng cách giải của các bài toán điển hình:

  • Bài toán tổng hiệu
  • Bài toán Tổng - tỉ
  • Bài toán Hiệu - tỉ

Ngoài ra ta có thể áp dụng cách giải bằng sơ đồ đoạn thẳng hoặc so sánh với đại lượng không đổi.

* Chú ý: Hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian.

Ví dụ 1: Tổng số tuổi của hai bố con là 52 tuổi. Biết rằng bố 28 tuổi mới sinh con. Tính tuổi bố, tuổi con.

Giải:

Vì bố 28 tuổi mới sinh con nên bố hơn con 28 tuổi.

Tuổi của bố là:

(52 + 28) : 2 = 40 (tuổi)

Tuổi của con là:

52 - 40 = 12 (tuổi)

Đáp số: Bố 40 tuổi, con 12 tuổi

Ví dụ 2: Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời gian nên theo đề bài ta có sơ đồ biểu thị tuổi anh và em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:

Cách giải bài dạng: Bài toán vê tính tuổi Toán lớp 4

Tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho đến nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Năm nay, anh 11 tuổi còn em 5 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi?

Bài 2: Tổng số tuổi của bố, mẹ và con gái là 120 tuổi. Biết rằng tổng số tuổi của bố và con gái hơn mẹ 20 tuổi, hiểu giữa tuổi bố và con gái là 40 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Cách đây 8 năm tổng tuổi của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay, tuổi em bằng tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 4: Tổng số tuổi của hai anh em là 27 tuổi. Biết số tuổi cua em bằng $\frac{1}{3}$số tuổi của anh. Tính tuổi của anh, tuổi em.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Cha hiện nay 43 tuổi. Nếu tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không? Vì sao

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6: Hiện nay tuổi anh gấp 1,5 lần tuổi em. Biết rằng từ khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay là 10 năm. Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 7: Năm nay, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con. Biết rằng tuổi của con sau 10 năm nữa thì bằng tuổi của bố sau 4 năm nữa. Tính tuổi của bố và tuổi của con hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021