Cách giải bài toán về khối lượng và thời gian Toán lớp 4

 • 1 Đánh giá

Có 2 đại lượng đo lường các con sẽ làm quen trong chương trình Toán lớp 4. Đó là: khối lượng và thời gian. Mỗi đại lượng có các đơn vị đo khác nhau. Các con cần xem đi xem lại để nhớ được đơn vị đo nhé

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Kiến thức cần nhớ
 • Bài tập vận dụng

A . Kiến thức cần nhớ

1. Đo khối lượng

Khi nói tới vật nặng bao nhiêu thì mình nghĩ ngay tới khối lượng.

Các đơn vị đo khối lượng thường dùng: Tấn, tạ ,yến, ki-lo-gam viết tắt là kg, gam viết tắt là g. Ít dùng hơn còn có héc-tô-gam viết tắt là hg, Đề-ca-gam viết tắt là: dag.

Thứ tự của chúng là: Tấn > tạ > yến > kg > hg > dag > g

 • 1 tấn = 10 tạ
 • 1 tạ = 10 yến
 • 1 yến = 10 kg
 • 1 kg = 10 hg
 • 1 hg = 10 dag
 • 1 dag = 10 g

Từ các công thức trên, mình có thể suy ra

1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg

1kg = 1000 gam

2. Đơn vị đo thời gian

Đơn vị đo thời gian bao gồm: giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ

 • 1 giờ = 60 phút
 • 1 phút = 60 giây
 • 1 ngày = 24 giờ
 • 1 tháng có 30 ngày
 • 1 năm có 365 ngày
 • 10 năm = 1 thập kỷ
 • 100 năm = 1 thế kỷ
 • 1000 năm = 1 thiên niên kỷ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) 2 yến = ...kgb) 3 tạ 2kg = ...kgc) 1 tấn 2 tạ = ... yến
d) 2 tấn 2 yên = ...kge) 2 tạ 3 yến = ...kgf) 2kg =. ...g

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Điền dấu ">"; "<" hoặc "= " vào chỗ chấm cho thích hợp

a) 4 tạ 20 kg ... 4 tạ 36 kg

b) 4 phút 12 giây ... 120 giây

c) 34 tấn + 12 tấn ... 80 tấn - 15 tấn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trả lời những câu hỏi sau

 • Năm 2017 thuộc thế kỷ thứ mấy?
 • Năm 1600 thuộc thế kỷ mấy?
 • Thế kỷ thứ 10 bắt đầu từ năm nào đến năm nào?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021