Bài toán cho biết cả tổng và tỉ

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Dũng và Hùng sưu tầm được 180 cái tem. Số tem dũng sưu tầm được bằng 5/7 số tem của Hùng. Hỏi mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu cái tem?

Bài làm:

Bài 1:

Bài toán cho biết cả tổng và tỉ

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

5 + 7 = 12 (phần)

Số tem Dũng sưu tầm được là:

180 : 12 x 5 = 75 (cái tem)

Số tem Hùng sưu tầm được là:

180 - 75 = 105 (cái tem)

Đáp số: Dũng sưu tầm được 75 cái tem

Hùng sưu tầm được 105 cái tem

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021