Giải câu 2 phần C trang 128 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 128 sách VNEN toán 4 tập 1

Trong các số từ 1 đến 100, có bao nhiêu số chẩn, có bao nhiêu số chia hết cho 5 có bao nhiêu số chia hết cho 2 và 5?

Bài làm:

Trong các số từ 1 đến 100, có:

  • 50 số chẵn
  • 20 số chia hết cho 5
  • 10 số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021