Giải câu 2 trang 127 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 127 sách VNEN toán 4 tập 1

Trong các số sau:

Tìm và viết vào vở:

a. Các số chia hết cho 2;

b. Các số chia hê't cho 5 nhưng không chia hết cho 2

c. Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Bài làm:

Ta có:

a. Các số chia hết cho 2 là 100, 48, 70

b. Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 45 , 215

c. Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là: 100, 70

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021