Giải câu 2 trang 99 sách toán VNEN lớp 4

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 99 sách VNEN toán 4

Tính giá trị biểu thức z x b trong các trường hợp sau:

a. a= 323, b= 109

b. a= 323, b= 110

c. a= 3230, b=111

Bài làm:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021