Giải câu 3 trang 127 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 127 sách VNEN toán 4 tập 1

Với ba chữ số 0; 6; 5, em hãy viết vào vở:

a. Ba số có ba chữ số khác nhau là số chẵn;

b. Ba số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5;

c. Hai số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 10.

Bài làm:

Ta có:

a. Ba số có ba chữ số khác nhau là số chẵn là: 650, 560 và 506

b. Ba số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5 là: 650, 605 và 560

c. Hai số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 10 là: 650 và 560,

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021