Giải câu 4 bài luyện tập skg toán 3 trang 69

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 69 sgk toán lớp 3

Tìm số ô vuông của mỗi hình:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 69

Bài làm:

a) Hình a có 18 ô vuông.Vậy ô vuông của hình a là:

18 : 9 = 2 (ô vuông)

b) Hình b có 18 ô vuông. Vậy số ô vuông của hình b là:

18 : 9 = 2 (ô vuông).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021