Giải câu 4 bài số 100 000 luyện tập trang 146 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 146 - sgk toán lớp 3

Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó có bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi?

Bài làm:

Bài giải:

Số ghế chưa có người ngồi ở sân vận động là:

7000 - 5000 = 2000 (ghế)

Đáp số: 2000 ghế

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021