Giải câu 1 bài luyện tập trang 132 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 132 - sgk toán lớp 3

Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?

Bài làm:

  • Ví A có: 1000 + 5000 + 200 + 100 = 6300 đồng
  • Ví B có: 1000 + 1000 + 1000 + 500 + 100 = 3600 đồng
  • Ví C có: 5000 + 2000 + 2000 + 500 + 500= 10.000 đồng
  • Ví D có: 2000 + 2000 + 5000 + 200 + 500 = 9700 đồng

=> Vậy ví có nhiều tiền nhất là ví C với 10000 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021