Giải câu 2 bài các số có năm chữ số trang 141 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 141 - sgk toán lớp 3

Viết (Theo mẫu):

Chục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịViết sốĐọc số
6835268325Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai
35187
94361
57136
15411

Bài làm:

Chục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịViết sốĐọc số
6835268352Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai
3518735187Ba mươi lăm nghìn một trăm tám mươi bảy
9436194361Chín mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi mốt
5713657136Năm mươi bảy nghìn một trăm ba mươi sáu
1541115411Mười lăm nghìn bốn trăm mười một

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021