Giải câu 4 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 3 - sgk Toán học 3

Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

357; 421; 537; 241; 735; 142.

Bài làm:

Để giải bài toán này, các con cần phải so sánh các số với nhau. So sánh các số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị để tìm ra đáp án chính xác nhất.

Vậy trong dãy số trên:

  • Số lớn nhất là số: 735
  • Số nhỏ nhất là số: 142
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021