Giải bài luyện tập trang 10

  • 1 Đánh giá

Ở các bài trước, các con đã tiến hành ôn tập riêng các dạng bài về phép cộng, trừ, nhân và chia. Hôm nay, chúng ta sẽ củng cố lại một lần nữa trước khi chuyển sang ôn tập phần hình học nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Tính

a) 5 x 3 + 132; b) 32 : 4 + 106; c) 20 x 3 : 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Đã khoanh tròn vào 1/4 số con vịt trong hình nào ?

Giải câu 2 luyện tập trang 10

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ ( xem hình vẽ).

Giải câu 4 luyện tập trang 10

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021