Giải bài luyện tập trang 25

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học bảng chia 6 ở bài trước. Vậy đến thời điểm này, các con đã làm thành thạo các bài toán liên quan đến bảng chia 6 hay chưa? Nếu chưa các con cũng đừng lo lắng nhé bởi bài viết dưới đây chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với những dạng bài toán liên quan đến nó. Chúng ta cùng đến với bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 25 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

Giải câu 1 bài luyện tập trang 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 25 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

16 : 4 = 18 : 2 = 24 : 6 =

16 : 2 = 18 : 6 = 24 : 4 =

12 : 6 = 15 : 5 = 35 : 5 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 25 - sgk Toán lớp 3

May 6 bộ quần áo như nhau hết 18 m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo thì hết mấy mét vải ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 25 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 4 bài luyện tập trang 25

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan