Giải bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  • 1 Đánh giá

Phần hình học nói chúng và phần góc nói riêng là một trong những phần khiến nhiều học sinh còn hoang mang. Chính vì vậy, để củng cố thêm kiến thức về góc, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập trong bài "thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke". Chúng ta cùng bắt đầu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước

Giải câu 1 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Dùng eke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông?

Giải câu 2 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Hai miếng bìa nào có thể ghép với nhau được một góc vuông như hình A hoặc hình B.

Giải câu 3 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Thực hành: Gấp mảnh giấy theo hình sau để được góc vuông?

Giải câu 4 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan