Giải bài ôn tập các bảng chia

  • 1 Đánh giá

Bảng chia là một trong bốn phép toán mà chúng ta sẽ học xuyên suốt trong chương trình. Vì vậy, các con cần phải chăm ngoan, cố gắng học tập để không mất đi những kiến thức nền tảng ban đầu nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm bài ôn tập về bảng chia.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

3 x 4 =

2 x 5 =

5 x 3 =

4 x 2 =

12 : 3 =

10 : 2 =

15 : 3 =

8 : 2 =

12 : 4 =

10 : 5 =

15 : 5 =

8 : 4 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

400 : 2 = 800 : 2 =

600 : 3 = 300 : 3 =

400 : 4 = 800 : 4 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào ?

Giải câu 4 ôn tập các bảng chia

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan