Giải toán 3 bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 trang 157 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài trước, các con đã được học bài phép cộng các số trong phạm vi 100 000, hôm nay, các con sẽ được học sang phép trừ các số trong phạm vi 100 000. Theo các con thực hiện phép cộng dễ hơn hay là phép trừ dễ hơn? Để giải đáp cho câu hỏi này, mời các con cùng đến với bài học ngày hôm nay nhé.

A. Ví dụ

  • 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1
  • 2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4
  • 6 trừ 3 bằng 3, viết 3
  • 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1
  • 5 thêm 1 bằng 6, 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 157 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 157- sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 63780 - 18546

b) 91462 - 53406

c) 49283 - 5765

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 157 - sgk toán lớp 3

Một quãng đường dài 25850m, trong đó có 9850m đường đã trải nhựa. Hỏi còn bao nhiêu kilomet đường chưa trải nhựa

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan