Giải bài luyện tập trang 32

  • 1 Đánh giá

Sau khi học bài bảng nhân 7, các con đã học thuộc lòng bảng nhân 7 chưa? Bây giờ, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập luyện tập để các con nhớ và củng cố lại kiến thức của mình nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 7 x 1 = 7 x 8 7 x 6 = 7 x 5 =

7 x 2 = 7 x 9 = 7 x 4 = 0 x 7 =

7 x 3 = 7 x 7 = 7 x 0 = 0 x 7 =

b) 7 x 2 = 4 x 7 = 7 x 6 = 3 x7 = 5 x 7 =

2 x 7 = 7 x 4 = 6 x7 = 7 x 3 = 7 x 5 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Tính:

a) 7 x 5 + 15 b) 7 x7 + 21

7 x9 +17 7 x 4 + 32.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ trống?

Giải câu 4 bài luyện tập trang 32

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

...........= 28 ( ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

..........= 28 (ô vuông)

Nhận xét..... = ....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 14; 21; 28; ...;... b) 56; 49; 42;...;....

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan