Giải câu 3 bài luyện tập trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

Bài làm:

Số bông hoa trong 5 lọ hoa là:

7 x 5= 35 ( bông hoa)

Đáp số: 35 bông hoa

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021