Giải câu 2 luyện tập trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

542 - 318 727 - 272

660 - 251 404 - 184

Bài làm:

Ta có các phép toán là:

Giải câu 2 luyện tập trang 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021