Giải câu 3 bài chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trang 119 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 119 - sgk toán lớp 3

Đúng hay sai?

Bài làm:

Sửa lại câu sai:

1608 : 4 = 402

2526 : 5 = 505 dư 1

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021