Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 94

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại cách viết và cách đọc các số có bốn chữ số. Bạn nào chưa nắm vững ở bài học trước thì cần cố gắng tập trung xem thầy cô hướng dẫn giải để làm bài tốt hơn và hiểu bài hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 94 sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 94

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 94

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 94 sgk toán lớp 3

Số:

a) 8650; 8651; 8652; ... ; 8654; ... ; ...

b) 3120; 3121; ... ; ... ; ... ; ... ; ...

c) 6494; 6495; ... ; ... ; ... ; ... ; ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 94 sgk toán lớp 3

Vẽ tia số rồi viết tiếp số tròn nghìn thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 94

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan