Giải bài gam

  • 1 Đánh giá

Trong cuộc sống có rất nhiều đơn vị đo khối lượng khác nhau. Chắc hẳn các con đã từng nghe bà, nghe mẹ chúng ta nhắc đến kg, yến hay tạ....Và có một đơn vị đo cũng được nhắc đến hằng ngày đó chính là gam. Đây là đơn vị đó khối lượng bé nhất. Và để hiểu rõ hơn về gam, chúng ta sẽ đến với bài học ngay dưới đây.

A. Lý thuyêt

Gam là một đơn vị đo khối lượng

Gam viết tắt là g

1000g = 1kg

Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5 kg còn có các quả cân:

  • 1g, 2g, 5g
  • 10g, 20g, 50g
  • 100g, 200g, 500g

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 65 sgk toán lớp 3

Giải bài gam

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 66 sgk toán lớp 3

Giải bài gam

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 66 sgk toán lớp 3

Tính (Theo mẫu):

Mẫu: 22g + 47g = 69g

a) 163g + 28g = b) 50g x 2 =

42g – 25g = 96g : 3 =

100g + 45g – 26g =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 66 sgk toán lớp 3

Cả hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 66 sgk toán lớp 3

Mỗi túi mì chính cân nặng 210g. Hỏi 4 túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 66 sgk toán lớp 3

Mỗi túi mì chính cân nặng 210g. Hỏi 4 túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan