Giải câu 4 bài gam

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 66 sgk toán lớp 3

Cả hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Bài làm:

Bài giải:

Có số gam sữa trong hộp sữa là:

455 - 58 = 397 (gam)

Đáp số: 397 gam

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021