Giải câu 4 bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 80 sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình dưới. Hãy xếp thành hình sau:

Giải bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Bài làm:

Giải bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021