Giải câu 3 ôn tập các bảng chia

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?

Bài làm:

Bài giải:

Mỗi hộp có số cốc là:

24 : 4 = 6 ( cốc)

Đáp số : 6 cốc.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021