Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 3 trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 76 sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

213 x 4 347 x 2 208 x 4

Bài làm:

Giải bài luyện tập - sgk Toán 3 trang 76

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021