Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 120 sgk

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại kiến thức một cách vững chắc cho các con về dạng toán: "chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số", hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Các con cố gắng tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải bài dưới đây để hiểu bài và làm bài tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính

a) 1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam gạo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

  • 6000 : 2
  • 8000 : 4
  • 9000 : 3

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan