Giải câu 4 bài luyện tập trang 120 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

  • 6000 : 2
  • 8000 : 4
  • 9000 : 3

Bài làm:

Dựa vào cách tính nhẩm như trên ta có kết quả như sau:

  • 6000 : 2 = 3000
  • 8000 : 4 = 2000
  • 9000 : 3 = 3000
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021