Giải câu 2 bài chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trang 117 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 117 - sgk toán lớp 3

Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 4 thùng: 1648 gói bánh
  • 1 thùng: ? gói bánh

Bài giải:

Một thùng đựng số gói bánh là:

1648 : 4 = 412 (gói bánh)

Đáp số: 412 gói bánh

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021