Giải câu 3 bài luyện tập trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài luyện tập trang 28

Bài làm:

Số trang truyện mà My đã đọc được là:

84 : 2 = 42 ( trang)

Đáp số: 42 trang

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021