Giải câu 3 bài đơn vị đo diện tích. Xăng ti -met vuông trang 151 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 151 - sgk toán lớp 3

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 + 5 = 8 3 x 2 = 6

a) 18 + 26 = b) 6 x 4 =

40 - 17 = 32 : 4 =

Bài làm:

a) 18 + 26 = 44 b) 6 x 4 = 24

40 - 17 = 23 32 : 4 =8

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021