Giải câu 2 nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 21 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 32 x 3 b) 42 x 2

11 x 6 13 x 3

Bài làm:

Giải câu 2 nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021