Giải câu 3 bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 57 sgk toán lớp 3

Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng ?

Bài làm:

Bài giải:

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là :

42 : 6 = 7 (lần)

Đáp số : 7 lần

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021